• Hóa học & vật liệu

  sơn nước

  Giải thích EN: Any paint that can be diluted with water.any paint that can be diluted with water. Giải thích VN: Loại sơn có thể pha loãng với nước.

  Xây dựng

  sơn màu tan trong nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X