• Kỹ thuật chung

  mặt nước
  area of water surface evaporation area
  diện tích bốc hơi mặt nước
  evaporation from water surface
  sự bay hơi mặt nước
  free water surface evaporation
  sự bốc hơi mặt nước thoáng
  water surface evaporation
  sự bốc hơi bề mặt nước
  water surface profile
  mặt cắt dọc mặt nước
  water surface profile
  mặt cắt mặt nước
  water surface section
  tiết diện mặt nước

  Xây dựng

  mặt nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X