• /i¸væpə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm bay hơi, sự bay hơi
  Sự làm khô

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự bay hơi

  Hóa học & vật liệu

  hay hơi

  Kỹ thuật chung

  bay hơi
  bốc hơi
  làm bay hơi
  lượng bốc hơi
  cumulative evaporation
  tổng lượng bốc hơi
  evaporation discharge
  lưu lượng bốc hơi
  gross evaporation
  tổng lượng bốc hơi
  mean annual evaporation
  lượng bốc hơi trung bình năm
  pan evaporation
  lượng bốc hơi thùng đo
  piche tube evaporation
  lượng bốc hơi trên ống Piche
  soil evaporation
  lượng bốc hơi của đất
  total evaporation
  tổng lượng bốc hơi
  sự bay hơi
  sự bốc hơi
  sự hóa hơi

  Kinh tế

  sự bay hơi
  sự làm bay hơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X