• Kỹ thuật chung

  rađa dò thời tiết
  rađa khí tượng

  Giải thích EN: A type of radar designed to detect and differentiate precipitation, ranging from light showers to heavy storms. Giải thích VN: Một loại rađa được thiết kế nhằm phát hiện và phân biệt hiện tượng mưa, từ những trận mưa nhỏ tới những cơn bão lớn.

  Xây dựng

  ra đa khí tượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X