• /´wedid/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) vợ chồng; có vợ, có chồng
  the wedded pair
  cặp vợ chồng
  wedded bliss
  hạnh phúc vợ chồng
  ( + to) kết hợp với, hoà hợp với
  beauty wedded to simplicity
  sắc đẹp kết hợp với sự giản dị
  Trung thành với, gắn bó với, tận tụy với, không thể rời bỏ cái gì
  he is wedded to his work
  nó rất gắn bó với công việc


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X