• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  kích thước
  phép đo
  Fundamental Constants and Precision Measurements (FCPM)
  các hằng số cơ bản và các phép đo chính xác
  measurements using a radiometer
  phép đo sử dụng bức xạ kế
  noncontact measurements
  phép đo không tiếp xúc
  passive measurements
  phép đo thụ động
  radial measurements
  phép đo xuyên tâm
  sample set of measurements
  tập hợp các phép đo lấy mẫu
  sun-tracking radiometric measurements
  phép đo bằng bức xạ kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X