• Thông dụng

  Đại từ

  Ai, người nào, bất cứ ai, bất cứ người nào, dù ai
  to everybody whoever he may be
  cho tất cả mọi người dù là ai
  whoever says that is wrong
  bất cứ ai nói điều đó cũng là sai
  whoever you are
  dù anh là ai

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X