• /winər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người được cuộc, người thắng; con vật thắng trong cuộc đua (ngựa...)
  the winner was presented with a trophy
  người thắng đã được tặng cúp
  (thông tục) vật (ý kiến...) thành công
  their latest model is certain to be a winner
  mẫu mới nhất của họ chắc chắn sẽ là một thành công


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  failure , loser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X