• /´wountid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Là thói thường (đối với ai), thông thường
  to greet someone with one's wonted warmth
  chào đón ai với nhiệt tình thông thường của mình


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  accustomed , habitual , regular , usual

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X