• /´wə:kmən/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều workmen

  Công nhân, người thợ (người đàn ông được thuê làm công việc chân tay hoặc (cơ khí))
  Người lao động (theo một cách được nói rõ)
  a good workman
  một người lao động tốt
  a bad workman blames his tool
  (tục ngữ) thợ tồi đổ tội cho dụng cụ (múa vụng chê đất lệch)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  công nhân

  Kinh tế

  công nhân
  người làm việc
  người lao động
  nhân viên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X