• (đổi hướng từ Yachted)
  /jɔt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuyền yat, thuyền buồm nhẹ, du thuyền

  Nội động từ

  Đi du thuyền

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  thuyền buồm nhẹ
  thuyền yat

  Kỹ thuật chung

  du thuyền

  Kinh tế

  du thuyền
  yacht insurance
  bảo hiểm du thuyền

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X