• Cơ khí & công trình

  biên niên
  hydrologic yearbook
  biên niên thủy văn
  niên san
  meteorologic yearbook
  niên san khí tượng

  Hóa học & vật liệu

  niên lịch

  Toán & tin

  sách hàng năm

  Giải thích VN: Sách hoặc tạp chí xuất bản mỗi năm một kỳ, vẫn cùng một tên nhưng mỗi lần lại có nội dung khác.

  Kỹ thuật chung

  niên giám

  Giải thích VN: Sách hoặc tạp chí xuất bản mỗi năm một kỳ, vẫn cùng một tên nhưng mỗi lần lại có nội dung khác.

  Kinh tế

  niên giám
  Currency Yearbook
  Niên giám Tiền tệ (Thế giới)
  demographic yearbook
  niên giám thống kê dân số
  statistical yearbook
  niên giám thống kê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X