• Ngoại động từ

  đổi, trao đổi
  échanger un marchandise contre une autre
  đổi một món hàng lấy một món khác
  échanger des prisonniers
  trao đổi tù binh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X