• Danh từ giống cái

  Xương sống
  avoir l'échine souple
  (nghĩa bóng) mền lưng, qụy lụy
  frotter l'échine à quelqu'un
  sửa cho ai một trận

  Danh từ giống cái

  (kiến trúc) gờ gối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X