• Danh từ giống cái

  Khoảng trời quang mây
  Lúc tạnh
  Profiter d'une éclaircie pour sortir
  nhân lúc tạnh đi ra
  Chỗ trống, chỗ quang (trong rừng)
  (lâm nghiệp, (nông nghiệp)) sự tỉa
  (nghĩa bóng) chuyển biến thuận lợi
  éclaircie diplomatique
  chuyển biến thuận lợi về ngoại giao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X