• Danh từ giống cái

  Vỏ
  écorce d'un arbre
  vỏ cây
  écorce de citron
  vỏ chanh
  écorce cérébrale
  (giải phẫu) vỏ não
  L'écorce de la terre
  vỏ trái đất
  (từ cũ, nghĩa cũ) bề ngoài
  Juger sur l'écorce
  xét đoán theo bề ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X