• Ngoại động từ

  Nghe
  écouter un morceau de musique
  nghe một bản nhạc
  écouter les conseils d'un ami
  nghe lời khuyên của bạn
  écouter la raison
  nghe lẽ phải
  écoutez!
  này!

  Phản nghĩa

  Désobéir [[]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X