• Danh từ giống đực

  Miếng, mẩu, mảnh
  Morceau de pain
  miếng bánh
  Morceau de papier
  mẩu giấy
  Morceau de terre
  mảnh đất
  Món ăn, miếng thịt
  Morceaux de choix
  miếng thịt ngon
  Aimer les bons morceaux
  thích ăn ngon
  Khúc, bài
  Morceau de musique
  khúc nhạc
  Recueil de morceaux choisis
  tập bài (trích) chọn lọc, tập văn tuyển
  casser le morceau à quelqu'un
  (thông tục) nói toạc ra với ai
  compter les morceaux à quelqu'un
  cho ăn bủn xỉn
  emporter le morceau
  thắng lợi
  être fait de pièces et de morceaux
  rời rạc, thiếu nhất quán
  mâcher les morceaux à quelqu'un
  làm cỗ sẵn cho ai, chuẩn bị cho ai
  manger le morceau
  thú tội, lộ bí mật ra, tố giác đồng đảng
  morceau de roi
  món tuyệt trần, món thích nhất
  pour un morceau de pain
  hầu như chẳng mất gì
  s'ôter les morceaux de la bouche
  tằn tiện để giúp người
  Phản nghĩa Bloc, tout

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X