• Danh từ giống đực

  Thầy dạy cưỡi ngựa
  Người biểu diễn ngựa xiếc
  Người cưỡi ngựa giỏi
  (sử học) tòng sĩ
  (sử học) quan giám mã
  écuyer de bouche
  (sử học) quan giám mã
  écuyer de corps
  (sử học) quan hầu cận
  écuyer tranchant
  (sử học) quan thái thịt (hầu vua)
  grand écuyer
  (sử học) quan đại giám mã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X