• Tính từ

  Sắc bén
  Couteau tranchant
  dao sắc
  Quả quyết, cương quyết
  Ton tranchant
  giọng quả quyết
  (từ cũ; nghĩa cũ) như tranché
  Couleurs tranchantes
  màu sắc rõ nét

  Danh từ giống đực

  Lưỡi, đằng lưỡi
  Tranchant d'une épée
  lưỡi gươm
  (nghĩa bóng) sự sắc sảo
  Argument qui a perdu tout son tranchant
  lý lẽ đã mất hết sự sắc sảo
  Dao nạo (tầng ong, da để thuộc)
  à deux tranchants à double tranchant
  (nghĩa bóng) như con dao hai lưỡi (có tác dụng lá mặt lá trái)
  épée à deux tranchants épée
  épée
  tranchant de la main
  mép bàn tay (đối diện với ngón cái)
  Phản nghĩa Contondant, émoussé. Conciliant.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X