• Tính từ

  Lớn, to lớn, vĩ đại, đại; dài
  Une grande ville
  một thành phố lớn
  Grand vent
  gió lớn
  Un homme grand
  một người to lớn
  Grand homme
  vĩ nhân
  La Grande Guerre
  Đại chiến
  La Grande Révolution d'Octobre
  cách mạng tháng Mười vĩ đại
  Grande distance
  quãng dài
  Grands pas
  bước dài
  Nhiều, hơn
  N'avoir pas grand argent
  không có nhiều tiền
  Il y a grand monde
  có nhiều người
  Attendre deux grandes heures
  chờ hơn hai tiếng đồng hồ
  Laver à grande eau
  giặt nhiều nước
  Cao thượng
  Se montrer grand devant l'adversité
  tỏ ra cao thượng trong cảnh bất hạnh
  avoir grand air
  ra vẻ đường hoàng
  avoir les yeux plus grands que le ventre
  no bụng đói con mắt
  grand âge
  tuổi già cả
  grand air
  ngoài trời; không khí chỗ quang đãng
  grand jour
  chỗ sáng trưng
  le grand monde monde
  monde
  ouvrir de grands yeux oeil
  oeil
  Phản nghĩa Petit. Minime. Bref, court. Exigu. Faible, médiocre, modeste. Bas, mesquin

  Phó từ

  Lớn lao, rộng
  Voir grand
  có cái nhìn lớn lao
  Grand ouvert
  mở rộng
  en grand
  với quy mô lớn
  Culture en grand
  bao quát
  Voir les choses en grand
  �� nhìn bao quát sự vật

  Danh từ giống đực

  Người lớn
  Livre pour grands et petits
  sách cho người lớn và trẻ em
  La cour des grands
  sân dành cho học sinh lớn
  Nhà quý phái, nhà quyền quý
  Les grands de la Cour
  bọn quyền quý trong triều
  Đại công (quý tộc lớn ở Tây Ban Nha)
  Điều cao thượng
  Le grand abonde dans ce poème
  điều cao thượng có nhiều trong bài thơ ấy
  les Grands
  các đại cường quốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X