• Phó từ

  Bằng nhau, ngang nhau
  Aimer également ses enfants
  yêu các con ngang nhau
  Cũng (vậy)
  Vous avez vu cette pièce, je viens également de la voir
  anh đã xem vở ấy, tôi cũng vừa xem xong

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X