• Ngoại động từ

  Yêu, thương
  Aimer ses enfants
  thương con
  Aimer qqn de tout son coeur
  yêu ai bằng cả tấm lòng của mình
  Qui aime bien châtie bien
  thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
  N'aimer que soi c'est ha…r les autres Lamen
  không thương ai ngoài chính mình là ghét hết những kẻ khác
  Et vivre sans aimer n'est pas proprement vivre Mol
  sống mà không yêu thương thì không đúng nghĩa là sống
  Aimer sa patrie
  yêu tổ quốc
  Thích, chuộng
  Aimer la lecture
  thích đọc sách
  La patate aime une terre légère
  khoai lang chuộng đất nhẹ
  Mến (nói về súc vật)
  Le chien aime son ma†tre
  con chó mến chủ

  Phản nghĩa Détester, ha…r

  Aimer à thích
  Aimer à se promener
  �� thích đi dạo
  aimer mieux
  thích... hơn
  J'aime mieux son premier livre
  �� tôi thích quyển sách đầu tiên của ông ta hơn
  aimer que
  vui lòng; thích
  Aimez qu'on vous conseille
  �� hãy vui lòng để người ta khuyên mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X