• Tính từ

  Nhìn thấy
  Choses vues
  vật nhìn thấy
  Được đánh giá, được coi
  Bien vu
  được đánh giá cao, được coi trọng
  c'est bien vu
  hiểu rõ chưa?
  c'est tout vu!
  (thân mật) đã xem xét đầy đủ, không cần xem lại nữa
  ni vu ni connu
  không ai thấy cũng không ai biết
  vu
  (thân mật) hiểu rõ chưa?

  Danh từ giống đực

  Sự xem, sự xem xét
  Sur le vu des pièces
  qua sự xem xét các tài liệu
  au su et au vu de tout le monde
  mọi người đều biết, công khai

  Giới từ

  Chiếu theo; vì, do
  Vu la quantité ce n'est pas trop cher
  chiếu theo số lượng thì không đắt quá
  Vu la difficulté
  do khó khăn
  (luật học, pháp lý) chiếu theo luật
  vu que
  (từ cũ, nghĩa cũ) xét rằng, vì lẽ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X