• Danh từ giống cái

  Thời đại
  L'époque de la Renaissance
  thời đại Văn nghệ phục hưng
  Thời, kỳ, thời kỳ
  L'époque de la puberté
  thời kỳ dậy thì
  époque de l'ensemencement
  thời kỳ gieo hạt
  époque glaciaire
  thời kỳ băng hà
  époque initiale
  thời kỳ đầu
  époque des vacances d'été
  kỳ nghỉ hè
  Người đương thời
  écrivain méconnu de son époque
  nhà văn không được người đương thời biết tới
  (địa chất, địa lý) thế; thời kỳ
  (từ cũ, nghĩa cũ) kỷ nguyên
  à pareille époque
  vào thời kỳ này năm trước
  faire époque
  đánh dấu trong lịch sử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X