• Ngoại động từ

  Nhấn chìm
  De si grands maux sont capables d'abîmer l'Etat (Boss.)
  những thói hư tật xấu lớn như thế có thể làm cho quốc gia sụp đổ.
  Làm hư, làm hỏng
  Abîmer les souliers
  lám hỏng giầy
  J'ai les yeux abîmés par la lumière
  mắt của tôi bị làm hư vì ánh sáng (làm cho mệt)
  (thông tục) làm xây xát, đánh (ai) bị thương
  (cũ) công kích, nói xấu
  Abîmer l'adversaire
  công kích đối thủ.

  Đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X