• Ngoại động từ

  Phá hủy, làm sập đổ; phá hỏng
  Démolir une maison
  phá hủy một ngôi nhà
  Cet enfant démolit tous ses jouets
  bé này phá hỏng hết đồ chơi
  đánh đổ
  Démolir une doctrine
  đánh đổ một học thuyết
  Làm mất ảnh hưởng, làm giảm uy tín
  Démolir son adversaire
  làm giảm uy tín của đối thủ
  (thân mật) đánh chết, đập chết
  Il le démolirait s'il le rencontrait
  nếu gặp nó anh ta sẽ đập chết
  (thân mật) làm mệt, làm suy yếu
  La chaleur démolit l'homme
  nóng làm mệt người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X