• Phó ngữ, tính ngữ

  (luật pháp) không di chúc
  Hériter ab intestat
  thừa kế không di chúc.
  Il est mort ab intestat
  nó chết không di chúc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X