• Tính từ

  Dốc đứng
  Rocher abrupt
  đá dốc đứng.
  Cục súc, cụt ngủn
  Un homme abrupt
  một người cục súc
  Une conclusion abrupte
  kết luận cụt ngủn.
  Phản nghĩa Doux, affable, courtois
  Danh từ giống đực
  (địa lý) vách dốc đứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X