• Ngoại động từ

  Hút, hấp thu
  Le sable absorbe l'eau
  cát hút nước
  Le noir absorbe la lumière
  màu đen hút ánh sáng
  Ăn uống
  Absorber les aliments
  ăn thức ăn.
  Thu hút
  Le travail absorbe l'attention
  công việc thu hút sự chú ý.
  Hút hết, làm tiêu tan
  Le luxe absorbe les richesses
  xa hoa hút hết của cải
  Phản nghĩa Dégorger, rejeter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X