• Danh từ giống đực

  Cát
  Sable fin
  cát mịn
  Sable jaune
  cát vàng
  Sable biliaire
  (y học) cát mật
  bâtir sur le sable bâtir
  bâtir
  être sur le sable
  (thông tục) sạt nghiệp; thất nghiệp
  le grain de sable de Pascal
  cái sảy nảy cái ung
  le marchand de sable a passé
  trẻ em buồn ngủ díp mắt
  sables mouvants
  cát di động

  Tính từ ( không đổi)

  (có) màu cát
  Manteau sable
  áo khoát màu cát
  Danh từ giống đực
  Màu đen (ở huy hiệu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X