• Tính từ

  Đen
  Cheveux noirs
  tóc đen
  Pain noir
  bánh mì đen
  Tối đen
  Nuit noire
  đêm tối đen
  Thâm, bầm
  Noir de coups
  bị đòn bầm cả người
  Bẩn, bẩn thỉu
  Mains noires
  tay bẩn
  Đen tối
  Idées noires
  ý nghĩ đen tối
  Đen đủi
  Une noire destinée
  số phận đen đủi
  Nham hiểm, hung ác
  Âme noire
  tâm hồn nham hiểm
  caisse noire
  quỹ đen
  chambre noire chambre
  chambre
  être noir
  (thông tục) say khướt, say bí tỉ
  froid noir froid
  froid
  gueule noire
  (thân mật) công nhân mỏ than
  il y fait noir comme dans un four
  chỗ ấy tối như hũ nút
  marché noir
  chợ đen

  Phó từ

  (bằng màu) đen
  Peindre noir
  sơn đen, vẽ đen
  Danh từ giống đực
  Người da đen
  Màu đen
  Chất đen
  (đánh bài) (đánh cờ) quân đen
  Quần áo đen
  Bóng tối, đêm tối
  (quân sự) điểm đen, hồng tâm (ở bia bắn)
  Bệnh đen (ở cây)
  petit noir
  petit noir
  Phản nghĩa Blanc, blond, clair. Gai, optimiste. Pur.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X