• Danh từ giống cái

  Sự hút, sự hấp thu
  L'absorption de l'eau par le sable
  sự hút nước của cát.
  Absorption thermale
  sự hấp thu nhiệt
  Absorption spectrale
  sự hấp thu quang phổ
  Absorption des bruits
  sự hấp thu tiếng ồn
  Absorption par résonance
  sự hấp thu bằng cộng hưởng
  Sự ăn, sự uống
  L'absorption des boissons alcooliques
  sự uống rượu.
  Sự nhập vào, sự hòa lẫn
  L'absorption des voeux individuels dans les aspirations collectives
  sự hòa ước vọng cá nhân vào khát vọng của tập thể
  (hiếm) sự mải mê
  L'absorption dans le travail
  sự mải mê làm việc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X