• Tính từ

  Lạm dụng
  Usage abusif
  sự lạm dụng
  Emploi abusif d'un mot
  sự dùng lạm một từ
  (cũ) hão
  Espérance abusive
  hy vọng hão huyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X