• Nội động từ

  đến, vào
  Accéder au salon par la salle à manger
  vào phòng khách bằng cách đi qua phòng ăn
  đạt tới
  Accéder à un poste
  đạt tới một chức vị
  Chấp nhận, bằng lòng
  Accéder à une demande
  chấp nhận một đơn xin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X