• Danh từ giống cái

  Sự xin; sự đòi hỏi; lời yêu cầu
  Faire une demande
  yêu cầu, xin
  à la demande générale
  theo sự đòi hỏi chung
  Đơn
  Adresser une demande
  gửi đơn
  Demande d'emploi
  đơn xin việc
  Sự đặt hàng
  Livrer sur demande
  giao hàng theo sự đặt hàng
  (âm nhạc) câu khởi; câu xướng
  (từ cũ; nghĩa cũ) câu hỏi
  Demande indiscrète
  câu hỏi tò mò
  belle demande!
  lại còn phải hỏi nữa!
  demande en mariage
  việc cầu hôn
  loi de l'offre et de la demande
  (kinh tế) tài chính luật cung cầu
  Phản nghĩa Réponse. Offre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X