• Danh từ giống cái

  Sự vào, sự đạt tới
  L'accession à la science
  sự bước vào khoa học
  (luật) sự sáp nhập
  L'accession d'un territoire à un pays
  sự sáp nhập một lãnh thổ vào một nước
  (luật) sự gia nhập
  L'accession à un traité
  sự gia nhập một hiệp ước.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X