• Ngoại động từ

  ( Faire accroire) làm cho tưởng lầm
  Il veut nous faire accroire que
  nó muốn chúng tôi tưởng lầm rằng...
  ( En faire accroire à) lừa, bịp (ai)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X