• Nội động từ

  Đồng ý
  Acquiescer à une prière
  đồng ý với một lời cầu xin
  Acquiescer à un jugement
  thuận nhận một bản án
  Acquiescer d'un signe de tête
  gật đầu đồng ý
  Phản nghĩa Opposer ( s'), refuser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X