• Phó từ

  Hiện nay
  Actuellement nous ne pouvons pas vous répondre
  hiện nay, chúng tôi chưa thể phúc đáp cho ông
  (triết học) trên thực tế
  Phản nghĩa Virtuellement. Anciennement, autrefois

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X