• Tính ngữ

  Thạo, thành thạo
  Choisir un homme ad hoc
  chọn lựa một người thành thạo (về một việc gì)
  Thích hợp
  Il faut un instrument ad hoc
  cần có một dụng cụ thích hợp
  Đồng âm Haddock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X