• Tự động từ

  Miệt mài, mãi mê
  S'adonner à l'étude
  miệt mài học tập
  S'adonner aux plaisirs
  mãi vui chơi
  Un individu adonné à la boisson
  anh chàng nhậu nhẹt bê tha
  Phản nghĩa Abandonner, se détourner. Refuser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X