• Danh từ giống cái

  Đồ uống
  Boisson glacée
  đồ uống ướp lạnh
  Rượu
  Impôt sur les boissons
  thuế rượu
  Sự nghiện rượu
  S'adonner à la boisson
  nghiện rượu
  être pris de boisson
  say

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X