• Tính từ

  Trái ngược, đối địch
  Le camp adverse
  phe đối phương
  Fortune adverse
  phận rủi, nghịch cảnh
  La France est divisée en deux blocs adverses Duham
  nước Pháp được chia thành hai khối đối địch
  Phản nghĩa Allié, ami

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X