• Ngoại động từ

  Làm yếu đi, làm giảm
  [[Labstinence]] affaiblit le corps
  kiêng cữ thành yếu người
  Affaiblir [[lopposition]]
  làm cho phe đối lập yếu đi
  Affaiblir le moral
  làm cho tinh thần sa sút
  (nghệ thuật) làm cho bớt rõ nét, làm nhạt đi
  Affaiblir une teinte
  làm nhạt màu
  Affaiblir un contraste
  làm nhạt nét tương phản
  Phản nghĩa Fortifier. Renforcer. Exagérer, grossir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X