• Ngoại động từ

  (hàng hải) thả xuống
  Affaler un chalut
  thả lưới rê xuống
  Xô giạt vào bờ
  Navire affalé sur la côte
  chiếc tàu bị xô giạt vào bờ biển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X