• Tính từ

  đói
  Ventre affamé n'a pas d'oreilles
  bụng đói thì tay điếc
  Hám, khát khao
  Affamé de gloire
  hám danh vọng
  "continuellement affamé d'un idéal qu'il n'atteint jamais" (Flaub.)
  lúc nào cũng khát khao cái lý tưởng mà mình chẳng bao giờ đạt tới

  Danh từ

  Người đói
  Người khát khao

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X