• Tính từ

  Tưởng tượng
  Personnage idéal
  nhân vật tưởng tượng
  Lý tưởng
  Un mari idéal
  người chồng lý tưởng

  Danh từ giống đực (số nhiều idéals, idéaux)

  Lý tưởng
  L'idéal de la jeunesse
  lý tưởng của thanh niên
  Réaliser son idéal
  thực hiện được lý tưởng của mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X