• Tính từ

  Giả vờ, giả đò
  Une douleur affectée
  sự đau đớn giả vờ
  Kiểu cách, không tự nhiên
  Style affecté
  lời văn kiểu cách
  Attitude affectée
  thái độ không tự nhiên

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X