• Tính từ

  Tự nhiên
  Couleur naturelle
  màu tự nhiên
  Bẩm sinh
  Bonté naturelle
  tính tốt bẩm sinh
  Đương nhiên, tất nhiên
  échec naturel
  sự thất bại đương nhiên
  besoins naturels
  sự ỉa đái
  enfant naturel
  con (đẻ) hoang
  histoire naturelle histoire
  histoire
  mort naturelle
  chết bệnh; chết già
  parties naturelles
  bộ phận sinh dục
  sciences naturelles
  tự nhiên học
  Phản nghĩa Artificiel, culturel, surnaturel; factice, falsifié; idéal, anormal, arbitraire. Acquis; affecté, forcé, maniéré, recherché, sophistiqué; académique, emphatique.

  Danh từ giống đực

  Bản tính
  Le naturel de l'homme
  bản tính của con người
  Tính tự nhiên, vẻ tự nhiên
  Diction qui manque de naturel
  cách nói thiếu tự nhiên
  Tableau qui manque de naturel
  bức tranh thiếu vẻ tự nhiên
  Thổ dân, người bản xứ
  au naturel
  không gia vị
  Boeuf au naturel
  (từ cũ, nghĩa cũ) theo mẫu tự nhiên (vẽ mô tả...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X